Go To Section

Technologické centrum

Technologické centrum

V technologickém centru firmy Poppe + Potthoff se nachází výroba prototypů pro aplikace Common Rail, dieselové vstřikovací vedení a vysoce přesné součástky pro zákazníky z automobilového průmyslu na celém světě. Sídlí zde inženýři a specialisté na design, zde jsou soustředěny všechny vývojové procesy. V technologickém centru se realizují kompletní výrobní procesy Common Railů, vysokotlakých potrubí, přetlakových ventilů a nosníků takových potrubí:

Konstrukce:

Produkty se vytváří podle konstrukčních údajů zákazníka. K tomu využívá firma Poppe + Potthoff nejmodernější verze programů CAD a FEM.

Prototypy:

Tým inženýrů vyvíjí technické výkresy na základě 3D modelů. Podle nich se zhotovují na výrobních strojích vzorky pro vlastní konstrukci prototypů. Vzorky lze často zákazníkovi připravit v průběhu několika dnů. Moderně vybavená měřicí laboratoř zajišťuje první výsledky ve velmi krátké době.

Validace:

První vzorky se testují ve zkušební laboratoři nebo i částečně prostřednictvím týmu P + P. Vzorky se velmi důkladně zkouší např. pomocí testu vysokotlakých impusů na motorech zákazníků. Ve firmě jsou pro validaci k dispozici zařízení pro přetlakovou zkoušku (do 12.000 barů), zařízení na zkoušku impulsy (do 6.000 barů) a zařízení na statické a dynamické testy. Testy vibrací se provádí ve firmě a u zákazníka.

Všechny testy a zkoušky se dokumentují a poté se poskytnou ve formě kvalifikovaných validačních a měřicích zpráv k dispozici zákazníkovi.