Pro další informace pohybujte myší nad letopočty.

Historie

Když byla více než 90 lety rodinná firma Poppe + Potthoff založena jako válcovna potrubí, stanovil Hermann Potthoff následující heslo: Kvalita je v centru našich snah!

Mimořádný význam tohoto citátu se ukazuje na pozadí jedinečného podnikatelského konceptu současnosti. Na rozdíl od tehdejší tržní konkurence začala firma Poppe + Potthoff svoji kariéru jako výrobce na objednávku, takže vyráběla trubky i v menším množství podle speciálních požadavků zákazníků.

V genech firmy Poppe + Potthoff je zakořeněna myšlenka, že kvalita znamená přesné a spolehlivé plnění technických požadavků. Dnes aplikujeme tento princip na širokou paletu produktů – od součástek Common Rail přes přesné rotační součástky až k původním přesným ocelovým trubkám.

Tento požadavek lze splnit jen díky nejlepším a angažovaným pracovníkům. Proto je nová interpretace naší tradice rodinného podnikání důležitá pro náš úspěch, znamená pro nás dlouhodobé cíle, vedení pomocí důvěry, rozhodnost a spolehlivost, avšak ne patriarchální strukturu.