Rozmanité úkoly – brzká zodpovědnost

Za náš technologický pokrok děkujeme v první řadě angažovanosti a know-how našich spolupracovníků. Jsme rodinný podnik a vyznačujeme se tím, že u nás pracuje mnoho osobností. To nás dělá tím, kým jsme.

Abychom zachovali průbojnost našeho týmu, klademe zvláštní důraz na nepřetržitý jednotný růst. Ten je dostatečně rychlý, aby kráčel společně s naším hospodářským úspěchem. A je také přiměřeně pomalý, aby udržoval a rozvíjel naši firemní kulturu. Hledáme pracovníky, kteří umí převzít zodpovědnost a řešit úkoly vyplývající z technicky vysoké náročnosti dílců v oblasti kovoobrábění.

V současné době nemáme žádná volná pracovní místa. Zkuste naši nabídku zkontrolovat později.

Své životopisy můžete posílat e-mailem na adresu: info@poppe-potthoff.com.