Go To Section
Obr. Kompaktní zkušební stanice pro střídání tlaku firmy Poppe + Potthoff Maschinenbau testuje komponenty do klimatizace při -40 až +140 °C.
Go To Section

Zkušební stanice pro střídání tlaku u komponentů do klimatizace

 

Nordhausen, listopad 2017


Efektivní dlouhodobé testy pro tepelné a chladicí systémy

Pro ovládání tepla ve vozidlech se spalovacími pohony i elektropohony jsou chladicí a tepelné systémy nepostradatelné: chrání před přehřátím a starají se o komfort. Z důvodu usnadnění a zrychlení testů životnosti vyvinula firma Poppe + Potthoff Maschinenbau zkušební systém.

Zkušební stanice pro střídání tlaku simuluje u vzorků díly volně programovatelným změnám teploty, průtoku a tlaku provozní stav, který se zobrazuje pomocí sinusové a trapézové křivky. Teplota zkušebního média (směs glykolu s vodou nebo 100% glykol) se může pohybovat v rozmezí od -40 do +140 °C.

Speciálně vyvinutý uzavřený obvod zkušebního zařízení zabraňuje pomocí tlaku tvorbě alkoholových výparů (nebezpečí exploze). Volitelně lze k vytvoření simulace prostředí využít dodatečnou klimatickou komoru. Při zkušební frekvenci od 0,2 do 1 Hz se může průtok zkušebního média při tlaku od 0,2 do 10 barů (max. 12 barů) pohybovat od 3 do 30 l/min.

Zkušební zařízení lze využít k testování jak kompletních systémů, tak i jednotlivých komponentů z různých plastů, kovů a těsnicích materiálů. Pomocí realistické simulace lze přesně a ekonomicky zjistit slabiny kompozitního materiálu – např. v oblasti sváru – a následně je včas optimalizovat v procesu vývoje.