Německá mapa Průmyslu 4.0: V továrně pro přesné ocelové trubky společnosti Poppe + Potthoff již mají dobré zkušenosti s digitalizací. Zdroj: Platforma Průmysl 4.0
Go To Section

Nastavit signál pro digitalizaci

Werther, 4. ledna 2019

Nastavit signál pro digitalizaci

Společnost Poppe + Potthoff ukazuje, jak uspět v digitální transformaci. Nyní jsme zaujali pevné místo na německé mapě platformy Průmysl 4.0

Platforma Průmysl 4.0 je centrální síť v Německu mající za cíl podpořit digitální transformaci ve výrobě. V úzké spolupráci mezi politikou, ekonomikou, vědou a odborovými sdruženími se na platformě aktivně účastní více než 300 hráčů z více než 150 organizací.

Jako jedna z největších mezinárodních a národních sítí platforma podporuje německé společnosti - zejména malé a střední podniky - při implementaci Průmyslu 4.0, zejména seznámením a šířením stávajících praktických příkladů Průmyslu 4.0 – jako u Poppe + Potthoff – v podnicích.

Od roku 2015 společnost Poppe + Potthoff využívá v továrně na potrubí nejmodernější měřicí techniky na stávajících výrobních zařízeních, aby dále optimalizovala výrobu přesných ocelových trubek na základě získaných údajů. Zde: Blokové schéma obsahu priorit fází projektu. Zdroj: Poppe + Potthoff

Digitalizace poskytuje bezpečnost

V továrně na potrubí společnost Poppe + Potthoff se podařilo, použitím nejnovějších senzorových technologií a měřicí techniky, připravit stávající výrobní zařízení na věk digitalizace. Individuální požadavky zákazníků lze ještě lépe splnit při výrobě přesné ocelové trubky, doby seřízení a počty zmetků se minimalizovaly.

„Díky nové transparentnosti a doprovodné informační kampani jsme byli schopni vytvořit širokou podporu pro téma Průmysl 4.0 u pracovníků," říká Dr.-Ing. Bengt-Henning Maas, výkonný ředitel společnosti Poppe + Potthoff. „Digitalizace je nyní pro zaměstnance hmatatelná a dává jim pocit bezpečí.“

Doporučeno k napodobování

S příkladnou integrací nových technologií do "starého" výrobního prostředí se společnost P + P kvalifikovala na místo na německé mapě platformy Průmysl 4.0, kterou podporují federální ministerstva ekonomiky a energetiky, jakož i vzdělávání a výzkumu. V současné době je zde prezentováno více než 360 projektů. Tendence: stoupající.