Go To Section

Mnohostranné testování komponentů

Nordhausen/Stuttgart, 2. června 2016

Mnohostranné testování komponentů

Validace inovativních lehkých komponentů pro vozidla s elektrickým, hybridním nebo spalovacím pohonem je časově náročná a nákladná procedura. Aby bylo možno tento proces zjednodušit, vyvinula firma Poppe + Potthoff Maschinenbau mnohostranně vybavenou zkušební stanici. PPM 278-00 simuluje ty nejextrémnější podmínky z praxe a testuje plastové a kovové komponenty při změnách tlaku, teploty a vlhkosti.

Zkušební stanice je vybavena klimatickými komorami. V nich jsou komponenty vystaveny teplotám od -72°C do +180°C (-97,6°F až 356°F) a vlhkosti až do 98%. Tlak lze přitom měnit od -0,8 do +3,5 barů, při testovací frekvenci 0,5 Hz a při testovacím objemu 15 dm3 s různými médii (např. glykol, vzduch, voda, olej). To umožňuje tlakové impulzní zkoušky v oblastech přetlak-podtlak, přetlak-vakuum a vakuum-vakuum.

„V sektoru automobilů i v mnoha dalších odvětvích se komponenty stále více vyrábějí ze speciálních plastů“, říká Johannes Montag, Head of Sales ve firmě Poppe + Potthoff Maschinenbau. „Naše mnohostranná zkušební stanice umožňuje provádění četných testů, např. u čerpadel, hadic, ventilů a radiátorů v chladicím systému elektrických vozidel nebo u nového sání vzduchu u spalovacích motorů.“

Johannes Montag, Head of Sales ve firmě Poppe + Potthoff Maschinenbau společně s CEO Stefanem Dreyerem (vlevo) a CTO Frankem Baudlerem (vpravo).

Na každé straně zkušebních komor jsou umístěny tři nebo více zkušebních přípojek, které lze individuálně odpojit pomocí separátních ventilů. Automatická zkouška těsnosti detekuje úniky na každém komponentu individuálně při každém x-tém cyklu a vadné komponenty vyloučí ze zkušebního okruhu. Sběr dat, jejich vizualizace, ukládání a export probíhá pomocí aplikací LabVIEW vyvinutých firmou Texas Instruments.

Po letošním veletrhu Automotive Testing Expo Europe (stánek 1104) se němečtí experti na vysokotlakou technologie zúčastní také veletrhů Automotive Testing Expo v Číně (stánek 6048) a v USA (stánek 1101). Testovací zařízení, zařízení na autofretáž a automatizační zařízení, která jsou navržena dle specifických zákaznických požadavků na přesnost a vysoký výkon, se používají na celém světě v oblasti výzkumu, vývoje a výroby.

Foto nahoře: Zařízení PPM 278-00 firmy Poppe + Potthoff je vybaveno klimatickými komorami a dosahuje přizpůsobení tlaku z -0,8 do +3,5 barů při testovací frekvenci 0,5 Hz a při testovacím objemu 15 dm3.