(zprava doleva): Vedoucí projektu Christian Rädeker z odborné školy Carl Severing s Tobiasem Kippem a Matthiasem Peddem ze společnosti Poppe + Potthoff při prezentaci nové konstrukce mycího zařízení pro potrubní komponenty, např. subsystémy Common Rail.
Go To Section

Kariéra a vzdělávání – jsou u společnosti Poppe + Potthoff úzce propojeny

Werther, 23. ledna 2018

Kariéra a vzdělávání – jsou u společnosti Poppe + Potthoff úzce propojeny

Více než sto návštěvníků zaplnilo 20. ledna prostory odborné školy Carl-Servering v Bielefeldu. Zde přibližně 40 účastníků ze tříd kombinované formy studia odborné technické školy představilo své praktické projektové práce.

Tobias Kipp a Matthias Pedde představili svoji novou konstrukci mycího zařízení pro potrubní komponenty. Očekává se, že bude použita v technologickém centru společnosti Poppe + Potthoff, například při čištění subsystémů Common Rail.

Mladí technici již dokončili svoji výuku jako mechanici řezacího stroje u skupiny podniků Wertheran. Nyní se chystají dokončit svůj další stupeň vzdělání jako technici v oboru strojírenství se státní zkouškou.

„Výsledky kooperativního dalšího vzdělávání jsou opravdu působivé a pomáhají nám dále kvalifikovat mladé zaměstnance,“ vysvětluje Burkhard Harhoff, Head of Engineering u společnosti Poppe + Potthoff. „Z duálního systému profitují jak zaměstnanci, tak i firmy.“

Během práce ve společnosti, navštěvovali Tobias Kipp a Matthias Pedde po čtyři roky prezenční studium na odborné škole vždy tři večery týdně. Získáním nového stupně vzdělání, včetně oprávnění ke studiu na odborné vysoké škole zralosti pro vstup na odbornou vysokou školu, se nyní jejich vysoké nasazení a obětavost vyplatily.

Subsystémy Common Rail od společnosti Poppe + Potthoff odolávají nejvyšším tlakům. Injekční systémy pro moderní dieselové, benzínové a plynové motory musí být, aby perfektně fungovaly, velmi čisté.