Go To Section

2014 Passion

2014 - Vášeň pro přesnost

Vášeň pro přesnost je jednou z interpretací zkratky P+P. Toto motto vyjadřuje, co nás každý den pohání. V našem novém kalendáři jsme se pomocí lehce neobvyklých obrázků rozhodli zprostředkovat vášně, které nás vedou k výjimečné přesnosti našich výrobků. 

Zřídkakdy je možno vidět naše výrobky s takovouto elegancí, krásou a vášní. Ztělesňují to, co od nás naši zákazníci chtějí a co jim s nadšením můžeme dodat. Svým způsobem tedy tyto obrázky ukazují to, jak vnímáme potřeby našich zákazníků. Nemyslíte, že jste v dobrých rukou?