Go To Section

vydání říjen 2015

Dieselgate: Tlak stoupá!

Dr. Christian Potthoff-Sewing (CFO/prezident), Dipl. Ing. Rüdiger Faustmann (CEO)

Skandál ve firmě Volkswagen poukázal na jednu skutečnost: možnosti, jak dalším vývojem spalovacích motorů dosáhnout dalšího významného zlepšení všech emisních hodnot, jsou již téměř vyčerpány. Kromě toho je diskutabilní, zda jsou takové emisní parametry při testech vůbec reálné.

Reálnější emisní testy, o nichž se teď diskutuje, povedou ke změně priorit vývoje jak u dieselových tak u benzinových motorů. Stále zde ale zůstává nutnost dosáhnout vysokým vstřikovacím tlakem optimálního spalování. Může dojít k tomu, že dodatečné zpracování emisí bude nákladnější, takže se zvýší i náklady na motor.

Firma Poppe + Potthoff je v případě tohoto scénáře v dobré pozici. U Railů pro nejvyšší tlaky je P+P technologicky na špičce. Už nyní dodáváme Raily a potrubí pro tlak 3.000 barů a více. Všechny podstatné procesy tohoto výrobního řetězce jsou ve firmě Poppe + Potthoff pod jednou střechou. A firma Maschinenbau dodává zkušební stanice, pomocí kterých se tyto a mnohé jiné důležité komponenty testují a validují. Pokud tedy dojde ke změnám, jsme v nejlepší pozici flexibilně zareagovat.

Firma P+P má rozdány dobré karty i pro případ, že skandál firmy VW negativně ovlivní budoucnost dieselových motorů u menších osobních automobilů. Největší část našich dieselových komponentů se instaluje do užitkových automobilů a do osobních automobilů vyšší třídy. V těchto sekcích bude dieselový motor i v budoucnosti významně přispívat k co nejekologičtější dopravě.

Zaměření na největší přesnost nám nadto zajišťuje dobrou pozici i na jiných trzích než je trh s dieselovými motory. Spolupracujeme na vývoji plynových a vodíkových motorů. Firma R+W je velmi úspěšná i na úplně odlišných trzích, a trubkárna jako první dceřiná společnost firmy P+P jde směrem iniciativy Industrie 4.0.

Pokud jde o vysoce přesné zpracování kovů, jsme technologicky na špici, jsme flexibilní a inovativní na stávajících i nových trzích - na tomto základě se firma P+P bude i nadále rozvíjet. Takto přeměníme krize na příležitosti.

Poppe + Potthoff dodává plyn

Plynná paliva jako např. zemní plyn, bioplyn nebo vodík jsou ekologickou a současně levnou alternativou k tradiční naftě či benzínu. Technologie a infrastruktura jsou prozatím v plenkách. Kromě výstavby nových systémů zde jde také o dodatečné vybavení stávajících motorů, které jsou vybaveny Common Raily. Zřetelný zájem prokazují především provozovatelé vozových parků a výrobci nákladních automobilů a autobusů.

O výhodách pojednává portál VDI-Nachrichten. Díky zemnímu plynu, který lze výhodně těžit, mohou podle MAN studií pohonné látky klesnout ve srovnání s naftou o 20 až 30%. Mercedes Benz odhaduje, že emise CO2 jsou nižší o 20%. Dále podle DENA (Deutsche Energie Agentur) zemní plyn zapříčiňuje o téměř 90% méně oxidů dusíku, emituje téměř nulový jemný prach a vykazuje výhody i při akustických emisích.

Firma Poppe + Potthoff vyvíjí Common Raily a vysokotlaká potrubí pro plynové a vodíkové motory.

Spolehlivě pod vysokým tlakem

Při vývoji komponentů pro plynové a vodíkové motory těží firma Poppe + Potthoff z dlouholetých zkušeností s naftovými motory. Firma do nich už od 90. let dodává subsystémy Common Rail. Průzkumy dokládají, že materiály a design, které jsou zde použity, jsou velmi vhodné i pro použití plynu.

U nestálého vodíku se rozhraní komponentů firmy Poppe + Potthoff jeví jako absolutně těsná.

"U plynu je utěsnění systému proti únikům z důvodu menších molekulárních struktur kritičtější než u naftových pohonných hmot", vysvětluje Burkhard Harhoff, Head of Engineering firmy Poppe + Potthoff. "Dokázali jsme, že naše rozhraní je u vysoce nestálého vodíku absolutně těsné a že je i po 25. opětovné montáži bezpečné a spolehlivé."

Testované prototypy

Zkušební série byly provedeny u TÜV Sársko. U komponentů firmy Poppe + Potthoff se ukázalo, že rozhraní mezi Railem a potrubím lze při velmi nízkých teplotách hluboko pod bodem mrazu oddělit o mnoho lépe než u jiných systémů s klasickým těsněním typu O-kroužků. "U stlačených plynů to z bezpečnostního hlediska znamená podstatnou výhodu", říká pan Harhoff.

Burkhard Harhoff, Head of Engineering, Poppe + Potthoff GmbH

Pro zákazníky v USA, Kanadě a v Evropě dodávala firma Poppe + Potthoff Common Raily a potrubí s vnitřním průměrem mezi 3 a 6mm. To je validováno pro tlak plynu od 300 do 700 barů. V Technologickém centru ve Wertheru se všechny prototypy podrobí obsáhlým testům a data budou zaslána zákazníkům k vyhodnocení. Efektivní sériovou výrobu umožní moderní závod v maďarské Ajce.

Firma Poppe + Potthoff směřuje kupředu se síťovou technologií "it´s OWL": inteligentní síťová měřicí a řídicí technika umožňuje kontinuální optimalizaci výroby trubek.

Výroba trubek 4.0

Firma Poppe + Potthoff je novým partnerem výjimečného projektu "it´s OWL", což znamená "Inteligentní technické systémy oblasti západní Vestfálsko - Lippe". Ve firemním sídle ve Wertheru se stroj na tažení trubek dostal z hlediska procesní a kvalitativní techniky na vyšší stupeň. Tento referenční projekt poskytuje podklady pro "inteligentní továrnu", která umožňuje vysoce automatizovanou a zároveň maximálně flexibilní zákaznicky specifickou výrobu.

8. září 2015 se uskutečnilo oficiální zahájení. Společně s experty na mechatroniku, automatizační a řídicí techniku z Frauenhoferova institutu pro výrobní technologie (IPT) a Heinz Nixdorfova institutu Univerzity Paderborn bude firma Poppe + Potthoff pracovat na výrobní lince pro přesné trubky. Do této linky bud instalována síťová a senzorová technika.

Kontinuálně se budou sbírat a analyzovat procesní a kvalitativní data, budou se vyvíjet statické modely a pravidla, která budou umožňovat kvazi-online řízení. "Pomocí tohoto systému optimalizujeme bezpečnost procesu, produktivitu a její kvalitu. Vytvoří se tak i základ pro další inovace", říká pan Bengt-Henning Maas, CEO firmy Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre GmbH.

Schematický průběhový diagram těžišť jednotlivých fází projektu.

Všestranné prototypy

Pro automotive zde vznikají komponenty budoucnosti: v nejmodernějším Technologickém centru v centrále ve Wertheru seskupuje firma Poppe + Potthoff vývoj příštích výrobních generací. "Pro zákazníky z celého světa vyvíjíme, vyrábíme a validujeme ročně 300 až 500 nových variant produktů. Ty se v malých sériích testují a potom během jednoho až dvou let mohou přejít do sériové výroby," říká Norbert Retzlaff, vedoucí konstrukce prototypů.

Norbert Retzlaff, vedoucí konstrukce prototypů a Michael Rieger, zástupce a mistr.

 

Inženýři, specialisté na design, odborní pracovníci a zkušební inženýři zde společně pracují na tom, aby z nákresů a technických specifikací za krátkou dobu vytvořili provozuschopné produkty. Poppe + Potthoff může často už na prvním mítinku představit nové Common Raily, vysokotlaká potrubí a mnoho dalších komplexních vysoce přesných soustružených komponentů - jako jsou například tlakové pojistné ventily. Zákazníci zde oceňují flexibilitu a rychlost.

Transparentní, přehledná a čistá: tak vypadá výroba prototypů zevnitř.

Kolem centrální laboratoře kvality se v Technologickém centru soustřeďují všechny procesy výrobního řetězce - od konstrukce pomocí nejmodernějších programů CAD a FEM přes přesné kovoobrábění až k autofretáži. Zákazníci mohou nahlédnout na příslušné pracovní kroky a už ve velmi raném stádiu obdrží kvalifikované měřicí a validační zprávy.

Kromě rozměrů se u komponentů přesně měří také tvrdost, povrchová drsnost a kontury. Navíc se provádí zkoušky ohybem, vibrační testy a dynamické tlakové zkoušky jako jsou např. impulzní tlaková zkouška do 6.000 barů nebo přetlaková zkouška do 12.000 barů.

25 let: R+W slaví s DRIVE

Firma R+W Antriebselemente se díky svému nasazení, kreativitě a vstřícnosti k zákazníkům rozvinula během dvou a půl let v předního dodavatele přesných a zátěžových spojek. Firma rostla na mnohých trzích společně se speciálními požadavky zákazníků. R+W je dnes aktivní ve více než 50 zemích a polovina z přibližně 200 zaměstnanců pracuje mimo Německo.

Význam podniku, který od roku 2011 patří ke skupině Poppe + Potthoff, tkví v technice servopohonů.  Ta umožňuje např. vysoce dynamické a přesné pohyby průmyslových robotů. Kontinuálně se zde stupňuje přenášený krouticí moment.

Kromě přesných spojek pro použití s 0,5 až 25.000 Nm rozšířila firma R+W své portfolio o zátěžové spojky až do 348.000 Nm.

Tato zařízení pro přenos krouticího momentu zajišťují spolehlivý a bezpečný přenos sil v mnoha odvětvích - v lodním průmyslu, strojírenství, u transportní či medicínské techniky, větrných turbín nebo automatizačních zařízení. "V oblasti vlnovcových spojek patříme dnes dokonce mezi světové leadery", říká prokurista Frank Kronmüller. 17 října oslaví firma R+W v Klingenbergu formou kulinářské cesty kolem světa své výročí a ukáže se i po 25 letech plná "DRIVE": Dynamic, Reliable, Innovative, Versatile.