Go To Section

vydání červen 2016

Výhledy do budoucna

Aktuální zpravodaj opět svědčí o našem závazku inovovat a věnovat se technickému pokroku. Požadavky zákazníků jsou pro náš centrální vývoj i pro technické designery všech pracovišť hlavním měřítkem práce.

Ale toto nám nestačí. Někdy vyvíjíme řešení, která se možná doposud ještě nepoužila, ale u příští technologické generace je bude možno velmi dobře aplikovat. Při jiných příležitostech vyvíjíme naše produkty na takové úrovni přesnosti a výkonu, která zákazníky neustále překvapuje a díky níž jsme zajímaví pro nové projekty.

Jsme aktivní na nejrůznějších trzích a podílíme se na mnoha projektech. To má tu výhodu, že se zabýváme mnoha budoucími technologiemi, které se budou používat v odvětvích, jež jsou pro nás zajímavá. Ať už se to týká nejnovější generace dieselové technologie, benzínových motorů s přímým vysokotlakým vstřikováním, elektrických pohonů nebo aplikací sloužících k zaplnění výpadku na trhu. Vždy existuje něco, čím může Poppe + Potthoff přispět k pokroku.

Ve světě rychlých změn a nejistot je základem našich snah zajištění budoucnosti společnosti pro další generaci. Můžeme spoluutvářet trendy a vývoj a včas rozpoznat nové šance.

Užívejte si novinek, další ještě přijdou.

Profil v oblasti přípojného místa: vlevo optimalizovaný design, vpravo klasická konstrukce s kulatým profilem.

Nový vývoj: lehký Rail

V současné době vládnou v systému komponentů pro systémy Common Rail v osobních automobilech dva trendy: zvýšení tlaku až na 3.000 barů pro optimalizaci spalovacího procesu a redukce hmotnosti pro snížení spotřeby pohonných hmot.

Lehký Rail firmy Poppe + Potthoff reprezentuje nový vývoj pro redukci váhy dílce. To by mohlo například u čtyřválcového Railu představovat úsporu váhy více než 20% podle způsobu použití.

Analýzy designů pomocí FEM ukazují lehce zvýšenou zátěž Railu. Toto zvýšení se nachází v nekritických částech komponentu. V nejbližší době se plánuje ověření pomocí vysokotlaké impulzní zkoušky.

Výchozím bodem studie je trubka z vysokopevnostní oceli PP1100 s vnějším průměrem 28 mm. Tento materiál má vynikající vlastnosti splňující nejvyšší požadavky na tlak.

Z hlediska technického designu zde bylo upuštěno od materiálu, což v tomto případě není funkčně relevantní. To se týká především prostorů mezi přípojnými místy, ale i částí vzdálených od přípojného místa.

Místa kritická na pevnost na přípojných místech k potrubí injektoru a čerpadla zachovávají spolehlivou konturu pro vysoké tlaky. Těsnící kužel tudíž disponuje 90° otvíráním se zúženým těsnícím průměrem.

Design váhově optimalizovaných čtyřválcových Railů je opticky také na úrovni.

Na koncích Railu se nacházejí přípojná místa pro senzory a přípojky k montáži na motor. Zde musí zůstat osvědčený vnější průměr, aby byla zachována funkční kritéria šroubení tlakového regulačního ventilu a aby bylo zaručeno nutné přijetí ke zpracování Railů do výroby.

Konkrétně se u osobních automobilů jedná o následující úspory hmotnosti oproti konvenční technice:

Úspora hmotnosti
absolut
Úspora hmotnosti
relativ
4 Zylinder RailG > 250 gX > 22 %
6 Zylinder RailG > 500 gX > 25 %

 

Shrnutí: Tímto novým konceptem firmy Poppe + Potthoff se podařilo významně snížit váhu Common Railu. Zákazníkům se zde ovšem nabízejí i jiné výhody, jako např. více prostoru a kompaktní design.

Na veletrhu Tube 2016 ukázala firma Poppe + Potthoff široký profil svých trubek.

Experti na trubky: veletrh Tube 2016

Na veletrhu Wire & Tube, jehož 15. ročník se konal od 4. do 8. dubna v Düsseldorfu, se sešla celosvětová trubkařská komunita. Celkově se zúčastnilo 69.500 návštěvníků ze 130 zemí. Ti se u téměř 2.600 vystavovatelů informovali o nejnovějších strojích, zařízeních a produktech.

„Naše účast na výstavě je pro naše zákazníky velmi důležitá. Zde jsou totiž všichni důležití hráči“, vysvětluje Beáta Ferenczi, Sales Manager ve firmě Poppe + Potthoff v maďarské Ajce. U veletržního stánku se návštěvnící zaměřovali na přesné ocelové trubky, vysokotlaká potrubí a testovací zařízení.

Thorsten Ellersiek, Head of Sales trubkárny, byl obzvláště potěšen nárůstem kvalifikovaných rozhovorů  - od roku 2014 to bylo o více než 50 procent. „ Mnoho zákazníků k nám přivedla skutečnost, že nyní kromě bezešvých nabízíme také svařované přesné ocelové trubky až do 100 mm vnějšího průměru.“

Asi polovina otázek směřovala k průmyslu a strojírenství. Nové segmenty trhu otevírá velká flexibilita a kvalita, kterou firma Poppe + Potthoff prokazuje jak v oblasti automotive tak i angažovaností v oblasti inovací a Průmyslu 4.0.

Podíl mezinárodních účastníků veletrhu byl velmi vysoký – více než 65%. Především asijští zákazníci využívali veletrh k rozhovorům např. o dlouhých trubkách pro vstřikovací potrubí a Raily nebo o zařízeních k testování kvality a tlakové odolnosti materiálů a komponentů.

„Zájemci velmi pozitivně vnímali to, že jako skupina jsme ukázali široký profil kompetencí. To nám otevírá mnohé návazné body k novým či stávajícím kontaktům a staví nás to do jedinečné pozice“, říká Stefan Dreyer, CEO ve firmě Poppe + Potthoff Maschinenbau.

Firma Poppe + Potthoff vyvinula kompaktní impulzní zkušební zařízení s bezpečnostní komorou pro testy v benzínu při impulzech až do 2.000 barů. Volitelně lze v druhé komoře provádět souběžně testy v oleji při frekvenci až do 10 Hz.

Impuzy pro vstřikování benzínu

Ottovy motory jsou stále více efektivní a čistší. K tomu významně přispívá přímé vstřikování benzínu. Ve srovnání s tradičním vstřikováním do sacího potrubí totiž pomáhá snižovat spotřebu paliva asi o 15%. Tlak v systému je přitom podstatně vyšší.

Aby bylo možno prokázat trvalé zatížení Common Railů, vstřikovacích potrubí, injektorů, čerpadel a dalších kovových a plastových komponentů, je zapotřebí rozsáhlých testů. Ty lze efektivně realizovat pomocí nového impulzního zkušebního zařízení.

„Reálně by měly být provedeny testy střídání tlaku s benzínem s různým obsahem bioethanolu“, vysvětluje Johannes Montag, Head of Sales ve firmě Poppe + Potthoff Maschinenbau. „Přitom budou přijata speciální bezpečnostní opatření, aby nedošlo k vzniku výbušné směsi vzduchu a paliva.“

Johannes Montag, Head of Sales ve firmě Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH v Nordausenu (Německo) společně s CEO Stefanem Dreyerem (vlevo) a CTO Frankem Baudlerem (vpravo).

Nové impulzní zkušební zařízení je mimořádně kompaktní. Má bezpečnostní komoru s přívodem dusíku pro bezpečné testování v benzínu a přídavnou druhou komoru s odděleným zkušebním obvodem pro souběžné testování střídání tlaku s olejem.

Při impulzní frekvenci od 2 do 10 Hz (podle tlakové jednotky) se zde validují kovové a plastové komponenty až do 2.000 barů. Všechny zkušební postupy a data lze sesbírat, vizualizovat, uložit a exportovat pomocí aplikací LabVIEW vyvinutných firmou National Instruments.

Série spojek s vysokou přesností rozměrů

Přesné lamelové spojky vyrovnávají nerovnosti hřídele a zároveň jsou vysoce torzně tuhé. Firma R + W nyní rozšířila rodinu PL-spojek o další sériové modely, aby tak mohla nabídnout přesné a váhově optimální řešení pro širokou škálu požadavků.

„Pomocí našeho rozšířeného portfolia jsou konstruktéři schopni velmi přesně optimalizovat hnací jednotku“, říká Sascha Markert, projektový inženýr v R + W. „ Aniž bychom museli použít speciální výrobu, je možno pomocí odstupňované PL-série dosáhnout výhodné váhy i ceny.“

Namísto v šesti nabízí nyní R + W ve dvanácti různých velikostech přesné lamelové spojky PL1 a PL2 s jednoduchým či dvojitým kardanem s lícovaným perem pro jmenovitý kroutící moment od 350 do 12.000 Nm.

Kromě toho jsou k dispozici modely s kuželovým upínacím kroužkem (PL3) a také varianty dle normy API 610 s lícovaným perem. Dále R + W dodává speciální provedení dle zákaznických požadavků, jako je například různá celková délka.

Kompaktní přesné lamelové spojky firmy R + W se kompletně vyrábějí z oceli a jsou navrženy pro extrémní teploty v rozmezí od -30 °C do +280 °C. Tyto spojky se používají na celém světě v nejrůznějších systémech, např. ve zkušebních stanicích, ocelárnách, pásových dopravnících a čerpadlech.

Firma R + W rozšířila sérii přesných lamelových spojek. Kromě varianty s jednoduchým či dvojitým kardanem jsou k dispozici i modely dle normy API 610.